Tổ chức đội ngũ

Đội ngũ Hatech.,JSC

Trong suốt quá trình hình thành và phát triển hơn 15 năm qua của Hatech.,JSC; Để đạt được những thành quả như ngày hôm nay không thể không nhắc tới sự cần cù lao động, không ngừng sáng tạo, nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ công nhân viên vì sự nghiệp phát triển doanh nghiệp một cách bền vững.

Hiện nay, bộ máy tổ chức của Hatech.,JSC được chia làm 7 phòng nghiệp vụ hoạt động chính; Đó là: 
  • Phòng kinh doanh
  • Phòng kỹ thuật
  • Phòng sản xuất
  • Phòng dịch vụ sau bán hàng
  • Phòng quản lý dự án
  • Phòng ban ISO 
  • Phòng tài chính kế toán

SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC HATECH.,JSC